Oppføringer av Datalex Software

Nye mva konti og kontofunksjoner 2017

Som dere er kjent med gjelder nye regler for postering og innrapportering av merverdiavgift fra og med 2017. Det er innført en rekke nye mva-koder – i hovedsak for å kunne postere innkjøp av varer og tjenester fra utlandet i henhold til de nye regler. Alle disse mva-koder er oppført i mva-kode tabellen i Datalex […]