Enkelt med EHF faktura i Datalex

Sammen med Datalex har Compello revolusjonert tilgangen til fakturagodkjenning for advokater.

Les mer

Nye mva konti og kontofunksjoner 2017

Som dere er kjent med gjelder nye regler for postering og innrapportering av merverdiavgift fra og med 2017.

Det er innført en rekke nye mva-koder – i hovedsak for å kunne postere innkjøp av varer og tjenester fra utlandet i henhold til de nye regler.
Alle disse mva-koder er oppført i mva-kode tabellen i Datalex under
Regnskap > Registre > Mva-satser.

 

Opprettelse av nye konti

For å tilfredsstille kravene til postering og innrapportering må det opprettes en rekke nye konti i 27-serien.
Dette gjør du i programmet Regnskap > Kontoplan – og velg NY.Trykk her for å laste ned et forslag til nye mva-konti.

Kolonne A viser alle mva-konti slik de bør settes opp i henhold til Norsk Standard kontoplan 4102 – under forutsetning av at du oppretter et nytt regnskap.

Mange av dere har brukt den kontoplan som Datalex har foreslått, og vil allerede ha en del mva-konti i kontoplanen. Vanligvis vil det være de konti som er oppført i kolonne B som er i bruk, men dere kan også ha satt opp disse kontiene med andre kontonumre. Hvis disse, eller noen av disse, er opprettet og har vært i bruk bør disse bli stående uendret med tilhørende kontofunksjoner.

De nye konti som blir opprettet bør følge standard i kolonne A. I de få tilfelle et kontonummer allerede er i bruk anbefaler vi at dere bruker et kontonummer i nærheten – slik som vi har foreslått i kolonne C.

Kolonne D viser den tekst som vi anbefaler at dere gir hver enkelt konto. Tallene i parantes henviser til mva-koden.

Kontofunksjoner for mva må ha definerte konti for at programmet skal kunne hente riktig mva-sats ved postering og riktig konto ved rapportering.’

Knytting av funksjonskode til de opprettede mva-konti

Når aktuelle konti er opprettet må de knyttes til korrekt kontofunksjon. Vedlagte tabell viser hvilken kontofunksjon som skal knyttes til den enkelte konto.
Kontofunksjonene finner dere under Regnskap > Registre > Konto > Kontofunksjoner. Velg en og sett hvilken konto den skal knyttes til.Når dere er ferdig med dette arbeid kan dere med fordel ta ut kontoplanen på nytt, gjerne filtrere i kontofeltet på «27» slik at dere får en oversikt over resultatet.

Datalex vil fra og med mva-periode 1 i 2017 rapportere i nytt, fastlagt skjema.

Datalex Software er en Gasellebedrift

Datalex Software er stolt av å bli kåret til en Gasellebedrift for 2016 Les mer