Priser

Hva Datalex vil koste er blant annet avhengig av hvordan programmet installeres, antall brukere og om vi skal ta ansvaret for å drifte ditt kontors database.

Vi vil gjerne først ha et møte hvor vi får anledning til å snakke sammen om kontorets behov og hvor vi får vist vårt program. På det grunnlag kan vi gi et forslag til løsning – inkludert priser.

  • Datalex har ingen bindingstid og du kan si opp når du vil!