banner-no-people

Komplett Fagsystem som dekker alle administrative behov

Datalex er et administrasjonssystem utviklet i samarbeid
med advokater. Den første versjonen kom allerede i 1986.
Det kan også brukes av reklamebyråer, ingeniører, revisorer, konsulenter og arkitekter.

Les Mer

Hva kjennetegner Datalex?

 • Utviklet for både mindre og store firmaer
 • Informative skjermbilder
 • Gjennomtenkte rapporter for analyse av virksomheten
 • Inviterer til gode rutiner og effektiv bruk av personellressursene
 • Brukervennlig og lett å lære
 • Hurtig installasjon og iverksetting
 • Fullt integrert regnskapssystem er inkludert
 • Fullt integrert med Outlook og Microsoft Office

Kontakt

Alle personer, bedrifter og organisasjoner som på en eller annen måte er i bruk i Datalex er registrert som en kontakt med all relevant informasjon.

Uansett hvilken rolle kontakten måtte ha er den kun registrert en gang. Dette gir rasjonelt vedlikehold av kontaktregisteret.

Informasjon om kontaktene brukes i mange sammenheng, derunder:

 • Roller i saker
 • Korrespondanse
 • E-postadresse
 • Flettefiler
 • Fakturaadressat

Saker

Det er i saksbildet du vil stå når du arbeider med saken. Saksbildet gir deg full oversikt.

Du ser:

 • hva saken dreier seg om
 • hvem som er involvert og hvilke roller de har
 • frister og avtaler som skal følges opp
 • hva som er belastet av timer og omkostninger
 • hva som gjenstår å fakturere
 • utestående fakturaer
 • klienters innestående klientmidler
 • all korrespondanse og dokumentasjon i saken

Her registrerer du oppgaver, frister, tidsforbruk, e-post, brev og prosesskriv.

Hvis saken gjelder administrasjon av konkurs- eller dødsbo kan du her registrere alle fordringer og føre selvstendig regnskap for boet.

Tilsammen danner alle sakene ditt erfaringarkiv. Alle aktive og avsluttede saker kan søkes frem basert på alt innhold.

Roller

I saken forteller man hvilke kontakter som har spesifikke roller.

Eksempler på roller kan være:

  • klient
  • klients kontaktperson
  • motpart
  • motparts kontaktperson
 • motparts advokat
  • motparts advokats kontaktperson
  • rettsinnstans
  • vitne
  • andre kontaktpersoner
 • fakturaadressat

Kalender

Her registreres alle frister og oppgaver i saken.

Du blir minnet om de aktuelle hver gang du logger inn og ut av Datalex.

De synkroniseres mot Outlook og kan hentes frem på din mobiltelefon.

Er det viktig for deg å får registrert alle dine timer? Like viktig bør det være å få registrert alle dine frister og oppgaver, slik at sakene får den oppfølgingen de fortjener!

Timer og omkostninger

Korrekt og hurtig registrering av timer, omkostninger og utlegg med nødvendig dokumentasjon.

Du får full oversikt over registrerte, fakturerte og utestående timer.

Kort vei til fakturering og rapporter.

Du blir minnet om saker hvor du kan ha oversett å registrere ditt tidsforbruk.

Eget skjermbilde for hurtigregistrering av timer i mange saker.

Fakturering

Datalex kan automatisk sende EHF faktura til registrerte EHF mottakere.

Stort sett skal du bare trykke OK som svar på Datalex’ forslag.

Forskuddfaktura kan skrives ut før du begynner å arbeide med saken.

Innestående klientmidler kan trekkes fra når du fakturerer ditt honorar.

Fakturaen blir automatisk regnskapsført i hovedregnskapet.

Under reskontro i saken vil du se om fakturaen er oppgjort eller ikke.

Elektronisk fakturahåndtering:

  • Skanning, tolking
  • Godkjenning
  • Mottak av EHF faktura
   • Elektronisk arkivering

Reskontro

Alle regnskaptransaksjoner som er tilknyttet saken kan du lese her.

Utestående fordringer og innestående klientmidler vil også fremgå.

Du trenger ikke lengre å forstyrre din regnskapsfører for å få disse vitale opplysningene.

Hvis din klient har behov for en reskontro-oversikt, så sender du den enkelt herfra.

Dokumenthåndtering

Full oversikt.

All inn- og utgående korrespondanse, derunder e-post, har du her oversikt over. Den kan hentes frem umiddelbart. Også andre dokumenter som kontrakter, tegninger, bilder, video etc. lagres her.

Bruk av maler.

Nye dokumenter lages med bakgrunn i maler, som dynamisk vil fylle ditt dokument med relevant informasjon fra databasen. For eksempel vil hele forsiden i et prosesskriv bli ferdig utfylt med navn og adresser på saksøker, saksøkt og de to prosessfullmektigene. Hele omkostningsoppgaven til retten lages også automatisk.

Sikker lagring.

Alle dokumenter lagres i databasen, slik at det kun er de som har adgang til Datalex som har adgang til dokumentene. Det kan også kontrolleres på saksnivå hvem som skal ha tilgang til dokumentene.

Fritekst søk.

Både i saken, og på tvers av saker, kan du lynkjapt søke frem alle mulige dokumenter med bakgrunn i enkeltord og fraser.

Andre dokumenthåndteringssystemer?

Bruker du WorkSite eller eDocs i dag? Datalex har integrasjon mot begge.

Bobestyrelse

Her registreres alle fordringer med deres prioritet.

Komplett enkelt eller avansert regnskap.

Alle relevante rapporter.

Regnskap

Flere regnskap

Det kan føres så mange regnskap i Datalex som det er behov for. Dette kan organiseres som man måtte ønske. Alle kan være tilknyttet ett regnskap, eller noen mot det ene regnskapet og andre mot et annet.

Helintegrert med sak

Regnskapet er integrert med sakene slik at du får en effektiv og eksakt oversikt over økonomisk status per sak, klient og for selskapet totalt. All regnskapsinformasjon tilknyttet en sak kan du også se under sakens reskontrobilde.

Alle funksjoner er tilgjengelige

  • effektive posteringsrutiner
  • reskontro på saks- og klientnivå
  • alle relevante regnskapsrapporter
  • egne klientavstemmingsrapporter
  • purrerutiner
  • mva-oppgave, rapportering og dokumentasjon
  • elektronisk registrering av innbetalinger (OCR)
 • elektronisk remittering av utbetalinger
 • e-fakturaløsning

Lønnssystem

Med de krav som stilles til beregning av lønn, informasjon til lønnstakere og elektronisk innrapportering av lønnsdata, er det viktig å ha et godt lønnssystem.

Dette krever en egen spisskompetanse. Datalex anbefaler Visma lønn eller Hult og Lilleviks lønnssystem.

Data fra lønnssystemet leses automatisk inn i Datalex’ regnskapssystem.